Masterclass: Virtual Reality onderwijs

De afgelopen jaren hebben zeer snelle ontwikkelingen plaats gevonden rond Virtual en Augmented Reality. De technologieën zijn de hype voorbij en hebben zich bewezen als waardevolle nieuwe interfaces tot de digitale wereld. Virtual Reality onderwijs biedt veel nieuwe mogelijkheden:

 • Hulpmiddel om 3-dimensionale wiskundige problemen uit te leggen
 • 360° video gebruiken om docenten in opleiding hun lessen te laten evalueren
 • Samen met leerlingen interessante plekken over de hele wereld verkennen
 • Immersive datavisualisatie voor meer inzicht in complexe problemen
 • Studieboeken verrijken met extra content m.b.v. Augmentend Reality apps
 • Een indrukwekkende inkijk geven in de beroepspraktijk

AR & VR bieden talloze mogelijkheden om lesstof op geheel nieuwe manieren uit te leggen. Daarnaast zullen deze media in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen en is het daarom van belang voor leerlingen en studenten om bekend te raken met Augmented en Virtual Reality.

Virtual Reality masterclass

Continue reading

NRO Kennisrotonde – Virtual Reality & Augmented Reality

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd over Virtual Reality en Augmented Reality in het basisonderwijs. De vraagsteller, een bestuur van een grote scholengemeenschap formuleerde voor de NRO Kennisrotonde de volgende vraag:

Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs?

Het volledige onderzoek is hier te vinden, hieronder de samenvatting van het onderzoek, zoals ook gepubliceerd op de website van het NRO.

An English version of this report will come out in the near future.

Virtual Reality in de klas

Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de effectiviteit van VR of AR in het onderwijs. Veel van de onderzoekers zijn echter positief en zien veel mogelijkheden voor deze nieuwe leermiddelen. De grootste uitdaging ligt in de ontwikkeling van goede educatieve inhoud en inbedding in lesprogramma’s.

Er is goed onderzoek verricht naar de effectiviteit van VR als leermiddel, maar het gaat dan over ‘screen-based VR’, waarbij geen headset wordt gebruikt maar een scherm. In dit onderzoek beperken we ons tot Head Mounted Display (HMD) gebaseerde Virtual Reality, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een headset. Dat sluit volgens ons het beste aan bij het heersende beeld van deze techniek.

Enthousiasme voor VR

Voor deze vorm van VR zijn er nog geen publicaties van hoge kwaliteit die wijzen op concrete leerresultaten. De toon van de academische literatuur is echter overwegend positief en deze doet verslag van geslaagde onderwijsexperimenten met gemotiveerde studenten. Ook in de onderwijspraktijk hebben we veel enthousiasme bemerkt. De verwonderde reacties die eerste VR-ervaringen vaak opleveren, spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij leidt het idee dat in de ultieme belofte van VR alles kan worden gemaakt wat we ons kunnen voorstellen, tot veel creativiteit. Dit biedt namelijk ook de mogelijkheid om de volledige leeromgeving van een leerling vorm te geven.

Veel onderzoekers en docenten zien daarom voldoende reden om te experimenteren met VR in het klaslokaal. De leerkrachten Jasper Bloemsma en Jeffrey Swerissen bijvoorbeeld verrijken hun lessen met allerlei applicaties en 360˚ video’s. Het is wel goed om te realiseren dat de educatieve waarde van veel Virtual Reality-apps nog beperkt is.

Augmented Reality

Waar bij Virtual Reality het doel is een totaal virtuele realiteit te ervaren, draait Augmented Reality om het verrijken, of uitbreiden van de ‘echte’, fysieke wereld met virtuele elementen. Augmented Reality heeft vele verschijningsvormen: telefoonapplicaties die werken met QR-codes, applicaties voor headsets als Google Glass en Microsoft HoloLens of projectoren die een oppervlakte beschijnen. Bijvoorbeeld een ‘Augmented Reality sandbox’ waar een hoogtekaart wordt geprojecteerd op een zandbak. Vanwege deze verschillende verschijningsvormen zijn we extra kritisch op de bestaande applicaties, met name op de relatie tussen virtuele en echte elementen. Daar zit volgens ons de belangrijkste meerwaarde van Augmented Reality.

Experimenteren

Augmented Reality is wat volwassener als medium dan VR en ook de literatuur is wat verder ontwikkeld. Een aantal studies constateert positieve leereffecten, maar de kwaliteit van deze studies is niet altijd even hoog. En soms blijkt het effect kleiner dan dat van klassikaal onderwijs. Ook gaat het over uiteenlopende vakken en verschijningsvormen van AR. Het is hierom ook voor AR nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de effectiviteit als leermiddel.

Waar VR via een headset nog niet volledig toegankelijk is, is Augmented Reality in de vorm van een smartphoneapplicatie al langer beschikbaar. Verschillende docenten experimenteren daarmee in hun lessen, bijvoorbeeld door lesboeken te verrijken met filmpjes of extra uitleg. Zo hebben de leerlingen precies op het moment dat ze het nodig hebben toegang tot extra informatie.

Meer weten?

Lees de volledige studie ‘Virtual Reality en Augmented Reality in het primair onderwijs’ uitgevoerd door Robin de Lange (Universiteit Leiden, Virtual Reality Learning Lab) en Maarten Lodewijk (Virtual Reality Learning Lab).

 

Virtual Reality in de bibliotheek

Door het hele land worden er allerlei activiteiten rond Virtual Reality in de bibliotheek georganiseerd. Lezingen, Oculus Rift demonstraties, zelf Google Cardboard VR brillen maken, enzovoort. Erg goed om te zien, aangezien de bibliotheek me een uitstekende plek lijkt om mensen wegwijs te maken in dit nieuwe medium. Daarbij kan Virtual en Augmented Reality ook erg relevant worden voor bibliotheken. Zo kan  AR bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de bibliotheek te verrijken en kan VR worden ingezet als alternatieve manier om digitale verzamelingen te verkennen.

In deze post beschrijf ik een aantal oudere en recente projecten die we hebben gedaan voor bibliotheken.

De Gele Ballon in Virtual Reality

Voor de bibliotheek Gelderland-Zuid heb ik samen met Donna Schipper een Virtual Reality ‘zoekboek’ gemaakt geïnspireerd door het bekende prentenboek De Gele Ballon van Charlotte Dematons. Het zoeken van verschillende objecten in een virtuele ruimte werkt erg goed in VR was onze ervaring. Erg leuk, klein project om te doen! Momenteel is de Gear VR app alleen beschikbaar via de bibliotheek Gelderland-Zuid.

ARBieb

Al wat langer geleden, in 2013, maakten Berber de Vries en ik de Augmented Reality app ARBieb. Hierbij gebruik je je telefoon om kinderboeken te scannen en leesverslagen te bekijken. De app stimuleert kinderen om boeken te lezen en korte verslagen te schrijven. Tegelijkertijd maakt het kinderen bekend met de mogelijkheden van Augmented Reality. De app is gemaakt voor een wedstrijd en wordt momenteel niet ondersteund.

Workshops Virtual Reality – Mediawijsheid

In het kader van de week van de mediawijsheid in november gaf ik een aantal Virtual Reality workshops in verschillende bibliotheken in Den Haag. Hier vertelde ik over de state-of-the-art van Virtual Reality technieken, mijn PhD-onderzoek, leuke toepassingen en konden bezoekers zelf allerlei VR demo’s ervaren. Erg leuk om in gesprek te gaan met verschillende bezoekers over dit nieuwe medium!

Koninklijke Bibliotheek

In het najaar van 2016 organiseerde ik een serie workshops voor werknemers van de KB. Met een groep van 15 medewerkers gingen we tijdens drie sessies op zoek naar de mogelijkheden die Virtual en Augmented Reality bieden voor de bibliotheek. We ontwikkelden onder andere een concept voor een sociale leesapplicatie en maakten een plan voor het aanbieden van Virtual Reality content in de bibliotheek.

Opleiding Go Mediacoach

Op 16 januari 2017 gaf ik een lezing over de Virtuele Bibliotheek als onderdeel van de Go Mediacoach opleiding. Deze nieuwe beroepsgroep krijgt steeds meer te maken met dit nieuwe medium. Veel van de deelnemers zag mogelijkheden voor de bibliotheek om hun bezoekers wegwijs te maken in Virtual en Augmented Reality en vond dit ook in lijn liggen met de taken van de bibliotheek rond mediawijsheid. Hieronder vind je de slides van mijn lezing.

Virtual Reality in de bibliotheek

logo-wit-op-zwart Willen jullie aan de slag met Virtual Reality in jullie bibliotheek? Misschien een workshop organiseren, of een eigen VR Leerlab opzetten voor bezoekers en scholen? Kijk dan eens op de website van het VR Learning Lab voor de diensten die we aanbieden.

Masterclass Virtual Reality in het Onderwijs

Het VR Learning Lab heeft de Masterclass Virtual Reality in het Onderwijs ontwikkeld  waarin onderwijsprofessionals bekend raken met de huidige staat van de technologie en toekomstige ontwikkelingen. Je ontdekt de unieke eigenschappen van Augmented en Virtual Reality en bedenkt toepassingen voor in het onderwijs. We bestuderen bestaande applicaties en leren wat wel en niet goed werkt. In de masterclass werken we toe naar een eindproject, dat verschillende vormen kan hebben. Bijvoorbeeld een lessenserie over Virtual Reality in het kader van mediawijsheid. Of een projectplan om een AR applicatie te ontwikkelen voor uw onderwijsinstelling. Of je gaat zelf aan de slag met verschillende tools en maakt een verrijking voor eigen onderwijs.

Deze masterclass is gebaseerd op de kennis en ervaring die het VR Learning Lab heeft opgedaan door fundamenteel onderzoek, applicatie-ontwikkeling, doceren van onderzoeksvakken en het adviseren van verschillende scholen en andere organisaties.

Meer informatie en inschrijven op de pagina van de Masterclass Virtual Reality in het Onderwijs.

 

 

Virtual Reality anger induction

Psychology researchers often require participants to be in a certain emotional state. The Focus on Emotions group does research into effective anger management and needed a way to induce anger in children in a reliable and ethical manner. Motivated by the emotional effects Virtual Reality experiences, they asked Media Technology students to create a project.

Project Anger Induction is a Virtual Reality experience that aims to induce anger in children. The Gear VR / Google Cardboard app allows users to play an enjoyable game with Jasper, our digital avatar. While he might seem like a nice, cooperative boy at first, Jasper’s true nature – a rather annoying one – shows itself over time. Through the use of Jasper, we hope to see to what extent Virtual Reality can be used to create a sense of social anger.

This project was created by the Media Technology students Nesse van der Meer and Pieter Rohrbach in cooperation with Marieke Bos and Carolien Rieffe from the research group Focus on Emotions. Robin de Lange (VR Learning Lab) was the supervisor of the project.

Virtual Reality Learning Lab – new online & offline location

logo-wit-op-zwart

We’re very proud to announce that the website of the Virtual Reality Learning Lab is online. We are still working on some technical details and of course we still have a lot of content to add. Nonetheless we are excited about this step; thank you Donna Schipper.

We’re even more excited about our new offline location at HUBspot Leiden, the centre for entrepreneurship and innovation that just opened its doors at Langegracht 70 in Leiden. Here, the VR Learning Lab will have its own office and plenty of room and hardware for students to work on their Virtual Reality projects.

Virtual Reality for Science & Education 2016 – a Review

On the 10th of March 2016 we organized the Virtual Reality for Science & Education symposium at the Scheltema Complex in Leiden. I think we can safely state the event was a great success!

Over 125 people attended the event, causing a small shortage of chairs at the busiest time of the symposium. I have seen many familiar faces, but also met a lot of interesting new people. The list of attendees included researchers, professors, high school teachers, entrepreneurs, Virtual Reality developers, policy makers and artists. I think this mix of people led to very interesting discussions, thank you all very much for your input!

The speakers of the symposium showed us inspiring examples of successful application of Virtual Reality in science and education. I think these examples illustrate the countless opportunities that are in need of experimentation. Below you can find the list of speakers, the full program can be found here.

During the break and the drinks at the end of the day people could experience different VR experiences themselves. There were demonstrations by:

 

The video of the symposium was made by Floran Swanborn and is embedded at the top of this post. Below you can view the photos made by Roland Clarke.

Virtual Reality for Science & Education symposium - 10 March 2016

These are the slides for my presentation at the symposium.

   
Are you interested in the slides of the other speakers? Or do you have an idea for a new project? Please feel free to contact me. You can also subscribe to the Virtual Reality & Education newsletter if you want to be informed about future events!

Subscribe to the Virtual Reality & Education Newsletter

* indicates requiredThis symposium was made possible by the LUF, the Gratama stichting and the Media Technology program.

Continue reading

Oculus Rift huren

Wilt u de gasten van uw evenement een leuke ervaring bieden? Ik verzorg Virtual Reality demonstraties met de Oculus Rift, Gear VR en andere VR headsets. Een interessante toevoeging voor de bezoekers van uw congres, beurs, bedrijfsuitje of symposium. U kunt ook los een Gear VR of Oculus Rift huren.

In overleg met de klant zoek ik leuke en relevante applicaties uit voor de demonstraties. Ga in een achtbaan, duik tussen de dolfijnen of vlieg door de ruimte!

header_VR_demo

Continue reading

Virtual Reality workshop

Benieuwd naar de invloed van Virtual Reality en Augmented Reality op uw werkveld? We kunnen een Virtual Reality workshop organiseren voor allerlei soorten organisaties: bedrijven, po, vo, mbo, hogescholen, universiteiten, musea en bibliotheken. Hieronder een aantal workshops die we kunnen verzorgen.
 
Virtual Reality Workshop - VR Learning Lab

Virtual Reality voor uw organisatie

Duur: 2 – 3 uur
Aantal personen: Max 30
Prijs: op aanvraag
Voor wie? Bedrijven, scholen, bibliotheken, musea en andere organisaties
Programma:

 • Presentatie over de geschiedenis, de state-of-the-art en de nabije toekomst van Virtual Reality.
 • Waar wordt Virtual Reality al succesvol ingezet? We bespreken voor jullie relevante toepassingsgebieden
 • Virtual Reality demonstratie. We verschillende relevante demo’s en werken met meerdere headsets zodat iedereen een goede ervaring heeft.
 • Tijdens een creatieve sessie gaan we op zoek naar de mogelijkheden van Virtual Reality voor úw organisatie. Tijdens een brainstorm bedenken en bespreken we nieuwe toepassingen.
 • Inclusief huur van benodigde VR hardware
 • Programma altijd op maat gemaakt

 

Workshop: maak een virtual tour

Duur: 2 – 3 uur
Aantal personen: Max 20
Prijs: op aanvraag
Voor wie? Scholen, bibliotheken, musea, bedrijven en andere organisaties
Programma:

 • Korte Virtual Reality introductie en demonstratie
 • Wat is een virtuele tour? Wat heb je ervoor nodig?
 • Zelf aan de slag met 360 camera’s
 • In teams een virtuele tour maken. Hoe voeg je hotspots en extra informatie toe om jouw boodschap over te brengen?
 • Inclusief huur van benodigde hardware
 • Programma altijd op maat gemaakt

 

Ontwerpen met Virtual Reality

Duur: 2 – 3 uur
Aantal personen: Max 15
Prijs: op aanvraag
Voor wie? Ontwerpopleidingen, kunstenaars, ontwerpbureaus, architecten, etc.
Programma:

 • Achtergrond in ontwikkelingen van Virtual, Augmented en Mixed Reality
 • Wat voor nieuwe ontwerptools biedt VR? Wat kunnen we verwachten?
 • Ervaren van nieuwe creatieve mogelijkheden en Virtual Reality kunst
 • Hoe kunnen nieuwe tools worden ingezet in het ontwerpproces?
 • Inclusief huur van HTC Vive + high-end pc
 • Programma altijd op maat gemaakt

VR in de klas - VR Learning Lab

Virtual Reality en Mediawijsheid

Duur: 2 – 3 uur
Aantal personen: Max 25
Prijs: op aanvraag
Voor wie? Bibliotheken, scholen, musea, gemeentes en andere organisaties
Programma:

 • Achtergrond in ontwikkelingen van Virtual, Augmented en Mixed Reality
 • Wat kunnen we in de toekomst verwachten van deze technieken
 • Ervaren van state-of-the-art Virtual Reality apps
 • Hoe kun je zelf VR & AR content maken?
 • Creatieve sessie: hoe kan jullie organisatie dit inzetten?
 • Inclusief huur van benodigde hardware
 • Programma altijd op maat gemaakt

 

Boek nu een workshop

Meteen een workshop boeken? Neem dan contact op met het VR Learning Lab.

Andere diensten

Vanuit het VR Learning Lab bieden we naast Virtual Reality workshops ook lezingen, een Virtual Reality masterclass, advies en prototyping. Op de website van het Virtual Reality Learning Lab kun je lezen over de verschillende activiteiten.

Virtual Reality spreker

Op zoek naar een inspirerende spreker voor een studiedag, congres of symposium? Ik geef zeer regelmatig lezingen als Virtual Reality spreker. Ik deel kennis en ervaringen van mijn PhD-onderzoek aan de Universiteit Leiden en bespreek verschillende projecten van het VR Learning Lab.

Eerder gaf ik lezingen bij bedrijven, bibliotheken, gemeentes, het po, vo, mbo, hbo en verschillende universiteiten. Aan de Universiteit Leiden doceer ik o.a. een Honours Class.

Continue reading

Leren programmeren bij Lyceo CodeLab

Vanaf januari 2016 gaan de Lyceo CodeWeken verder onder de naam Lyceo CodeLab. Onder deze naam organiseren we verschillende cursussen coderen verspreid over het land. Je leert bijvoorbeeld een game maken, een robot programmeren, of zelf een website maken.

In deze video kun je zien wat zo’n programmeercursus inhoudt!

Virtual Reality for Science & Education Symposium – 10 March 2016

Updates about the program below!

During the last few years developments in Virtual Reality have gained a lot of momentum. Almost two decades after the inevitable downfall in the hype cycle, the Oculus Rift showed that a VR headset is within reach for the average consumer. This kickstarted many new initiatives, causing an entire VR ecosystem to emerge, with small start-ups and massive corporations creating new headsets, innovative input devices, spherical cameras and loads of immersive content.

These developments open many possibilities for research and education. Realistic simulations allow police officers to safely train dangerous situations. 3D visualizations can help the design process by allowing the user to walk around in buildings that have not been built yet. But we can also think of immersive data visualizations which can be navigated spatially. Psychology researchers can use VR to measure responses to realistic environments and scenarios. Lectures about ancient Rome could be given while walking past the Colosseum and virtual classrooms could make following a MOOC into a more intense and social experience.

Symposium
To explore the possibilities of this new medium, we organize the symposium ‘Virtual Reality for Science & Education‘ on the 10th of March 2016. The symposium will start at 13:30 at the Scheltema complex in Leiden. Around 17:30 we will end the day with some drinks and Virtual Reality demonstrations.

On this day, the students from the eponymous elective research course of the Media Technology MSc. program will present the VR prototypes they have created.

The plenary program will have speakers from different backgrounds: Virtual Reality developers, scientists who use VR in their research and educators who experiment with VR in the classroom.

Program

13:30 Coffee, registration and demo’s

14:00 Welcome

14:05 Robin de Lange (Leiden University)
In his talk, Robin will discuss some results from his PhD research so far. Why do many people think Virtual Reality could be a powerful tool for education? What kind of possibilities are there? What is the best way to proceed?

14:30 Guntur Sandino (CleVR)
CleVR specializes in creating complete and customized Virtual Reality (VR) solutions for a wide range of purposes in the (Mental) Health Care sector. Guntur will talk about the interactive applications they have created to treat fear of flying and Social Phobia.

14:55 Student team: DinoZapp
Gosse Mol, Han Lie, Roos Hoefnagel & Nickolas Ioannou will present the VR game they have created where children learn the practices of taxonomy in a playful way. This project was part of the VRSE course and created in collaboration with Naturalis.

15:10 Richard den Tilborg (Ordina)
VR is powerful technology, can it be used to change our subconsciousness for humanized purposes?Ordina SMART realized several cases to influence the brain. Two of them will be explained in this presentation. (1) Can VR help patients wih anorexia? and (2) Battle your fear for public speaking

—–BREAK—–

15:50 Hans Luyckx (IJsfontein)
IJsfontein designs and develops playful (digital) learning based on the belief that people are naturally curious and intrinsically motivated to develop themselves. Hans will talk about the VR projects they created for Veilig Verkeer Nederland and the new Waterlinie Museum.

16:15Lisa E. Rombout
Lisa will discuss the use of the placebo effect in virtual health care, based on her Media Technology graduation research that compared real-world placebo’s with virtual ones.

16:25 – Student team: Orbital Visualization
Bauke Smits & Desiree de Ridder will present the VR application they have created that teaches Chemistry students the complex shapes of atomic orbitals. This project was part of the VRSE course.

16:40Sander Veenhof
To explore which role Virtual Reality can play in the future of education, Sander Veenhof has been developing and testing experimental multi-user VR learning environments for classroom use. In his talk, he will share the results – but the failures too.

17:00 – Discussion, Drinks & Demos

During the day visitors can try many different Virtual Reality demonstrations and experience the potential of VR themselves. The talks and experiences can be discussed during the (free!) drinks at the end of the day.

Flyer VR for science and education_10_March_2016

Registration
The symposium is free for everyone, but tickets are limited. Registration via this form is required.

Call for project demonstrations
We are looking for interesting additions to the program of the VRSE Symposium 2016. Do you want to show the VR project you have created? We still have openings for the following format:

 • Project demonstration. You will have a stand to showcase and explain your work during the day.

This symposium was made possible by the LUF, the Gratama-stichting and the Faculty of Science.

Embodied Vision 2015

In the spring of 2015 I taught the course Embodied Vision together with Dan North. The course was part of the Media Technology MSc. program.

In the lectures given by Dan the students learned about special effects and illusionism in cinema and how this is used in the service of narrative and spectacle. In the following workshops I gave we explored to what extent the visual effects used in film are usable for creating immersive experiences in Virtual Reality. The studens identified differences and similarities between film and contemporary Virtual Reality. For their final project for the course the students created cinematic VR projects which experimented with e.g. stop-motion, green screens, interactive gaze-controlled video and the dolly zoom effect.

cropped-header_Embodied_Vision.jpg

Below you can find some of my slides for the course.

Continue reading

Virtual Reality for Science & Education

In May 2015 the Gratama Stichting and Leids Universiteitsfonds announced that my research project into the possibilities of Virtual Reality for the field of education will receive the Gratama research grant. Prof. dr. Jaap van den Herik helped me with the application procedure, the research will be part of my PhD work supervised by prof. dr. Bas Haring.

The research project includes an elective course where 30 students will explore the potential of Virtual Reality for science and education by creating experimental VR prototypes. More details about the course in the e-Studiegids.

My research project was mentioned in the Leiden University newsletter and Mare.

Leren programmeren tijdens de Lyceo CodeWeken

Samen met het team van Lyceo organiseer ik de Lyceo Codeweken. Ik ben de initiator en coördinator van het project en ontwikkel het onderwijsprogramma.

In de zomervakantie van 2015 start de pilot van dit nieuwe programma in Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Den Haag. In 4 dagen leren middelbare scholieren de basis van programmeren en gaan ze aan de slag met hun eigen game of andere app.

Kijk voor meer informatie op: www.lyceo.nl/codeweken

Lyceo-CodeWeken-Poster

Art of Neuroscience talk – Virtual Reality visualization of live EEG data

On March 24th 2015 I gave a talk at the Art of Neuroscience symposium in the beautiful Eye in Amsterdam. More information about this yearly event can be found here.

Art of Neuroscience talk

In my talk I presented the Virtual Reality visualization of live EEG data I created with my team mates Eva Delincakova and Bert Spaan at the Hack the Brain hackathon in May 2014. I discussed the potential of Virtual Reality for immersive data visualization and how this could be used in the field of education.

20150401_132950

The day before the event Tycho Hoogland and me were interviewed about the event by BNR Nieuwsradio Eyeopeners. Here you can listen to The program (in Dutch), our part starts afer 14 minutes.

An important part of the event was the competition for which many beautiful images were submitted. The winning image, by Jean-Christophe Billeter and many others can be found here.

Choosey Female by Jean-Christophe Billeter, University of Groningen

Choosey Female by Jean-Christophe Billeter, University of Groningen

And my slides:

Oculus Rift demonstraties, lezingen & workshops

Benieuwd naar de immersive ervaring van de Oculus Rift en de mogelijkheden van Virtual Reality voor uw bedrijf? Ik verzorg workshops, lezingen en demonstraties met deze Virtual Reality headset voor allerlei evenementen. Een leuke ervaring voor de bezoekers van een congres, beurs of symposium, of als onderdeel van een geslaagd bedrijfsuitje!

Ik selecteer software op maat en verzorg een demonstratie volledig. Voor grote bezoekersaantallen kan ik werken met meerdere systemen. Naast de Oculus Rift DK2 en DK1 werk ik ook met de MYO, de Razer Hydra of Xbox controllers als input.

Zelf willen leren programmeren voor de Oculus Rift? Ik geef speciale programmeercursussen en workshops waar je leert programmeren voor Virtual Reality! Meer informatie over de diensten die ik verleen staat hier.

Interesse? Neem dan contact op voor extra informatie of een offerte. Per e-mail: mail@robindelange.com of telefonisch: 06-11952499

Nu ook demonstraties met de Samsung Gear VR!

Oculus Rift portret (Large)

Embodied Vision Workshop: Augmented and Virtual Reality with Unity3D

On the 19th of June 2014 at 10.00, I’ll teach a workshop for the Embodied Vision course of the Media Technology MSc. program. Below you can find a short description of the workshop and the assignment. After the workshop I’ll post a summary of what we’ve discussed.

Embodied Vision Workshop: Augmented and Virtual Reality with Unity3D

In this workshop we will go through the basics of working with Unity3D, discuss interesting projects made with the software and experiment with creating your own Augmented or Virtual Reality project. I will explain about the Vuforia library which can be used to create mobile AR apps and get you started to develop for Oculus Rift. For the workshop you will need Unity Pro which can be downloaded from unity3d.com. Please install the software beforehand. You can make use of the 30-day trial version.

Assignment
Groups: 1-3 people
During the lectures you have learned about many different special and visual effects used in film and the different goals (such as: distraction, shock, spectacle, narrative, integration, immersion) that can be reached by applying these effects. For this assignment you are challenged to make use of the visual effects offered by Augmented and Virtual Reality to support one (or more) of these goals you find most interesting.
Since learning Unity3D is an essential part of this workshop, you should make use of this software for your project. Exceptions can be made however, if you can give good reasons for this.