NRO Kennisrotonde – Virtual Reality & Augmented Reality

This the English version of our report

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd over Virtual Reality en Augmented Reality in het basisonderwijs. De vraagsteller, een bestuur van een grote scholengemeenschap formuleerde voor de NRO Kennisrotonde de volgende vraag:

Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs?

Het volledige onderzoek is hier te vinden, hieronder de samenvatting van het onderzoek, zoals ook gepubliceerd op de website van het NRO.

An English version of this report can be found here.

Virtual Reality in de klas

Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de effectiviteit van VR of AR in het onderwijs. Veel van de onderzoekers zijn echter positief en zien veel mogelijkheden voor deze nieuwe leermiddelen. De grootste uitdaging ligt in de ontwikkeling van goede educatieve inhoud en inbedding in lesprogramma’s.

Er is goed onderzoek verricht naar de effectiviteit van VR als leermiddel, maar het gaat dan over ‘screen-based VR’, waarbij geen headset wordt gebruikt maar een scherm. In dit onderzoek beperken we ons tot Head Mounted Display (HMD) gebaseerde Virtual Reality, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een headset. Dat sluit volgens ons het beste aan bij het heersende beeld van deze techniek.

Enthousiasme voor VR

Voor deze vorm van VR zijn er nog geen publicaties van hoge kwaliteit die wijzen op concrete leerresultaten. De toon van de academische literatuur is echter overwegend positief en deze doet verslag van geslaagde onderwijsexperimenten met gemotiveerde studenten. Ook in de onderwijspraktijk hebben we veel enthousiasme bemerkt. De verwonderde reacties die eerste VR-ervaringen vaak opleveren, spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij leidt het idee dat in de ultieme belofte van VR alles kan worden gemaakt wat we ons kunnen voorstellen, tot veel creativiteit. Dit biedt namelijk ook de mogelijkheid om de volledige leeromgeving van een leerling vorm te geven.

Veel onderzoekers en docenten zien daarom voldoende reden om te experimenteren met VR in het klaslokaal. De leerkrachten Jasper Bloemsma en Jeffrey Swerissen bijvoorbeeld verrijken hun lessen met allerlei applicaties en 360˚ video’s. Het is wel goed om te realiseren dat de educatieve waarde van veel Virtual Reality-apps nog beperkt is.

Augmented Reality

Waar bij Virtual Reality het doel is een totaal virtuele realiteit te ervaren, draait Augmented Reality om het verrijken, of uitbreiden van de ‘echte’, fysieke wereld met virtuele elementen. Augmented Reality heeft vele verschijningsvormen: telefoonapplicaties die werken met QR-codes, applicaties voor headsets als Google Glass en Microsoft HoloLens of projectoren die een oppervlakte beschijnen. Bijvoorbeeld een ‘Augmented Reality sandbox’ waar een hoogtekaart wordt geprojecteerd op een zandbak. Vanwege deze verschillende verschijningsvormen zijn we extra kritisch op de bestaande applicaties, met name op de relatie tussen virtuele en echte elementen. Daar zit volgens ons de belangrijkste meerwaarde van Augmented Reality.

Experimenteren

Augmented Reality is wat volwassener als medium dan VR en ook de literatuur is wat verder ontwikkeld. Een aantal studies constateert positieve leereffecten, maar de kwaliteit van deze studies is niet altijd even hoog. En soms blijkt het effect kleiner dan dat van klassikaal onderwijs. Ook gaat het over uiteenlopende vakken en verschijningsvormen van AR. Het is hierom ook voor AR nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de effectiviteit als leermiddel.

Waar VR via een headset nog niet volledig toegankelijk is, is Augmented Reality in de vorm van een smartphoneapplicatie al langer beschikbaar. Verschillende docenten experimenteren daarmee in hun lessen, bijvoorbeeld door lesboeken te verrijken met filmpjes of extra uitleg. Zo hebben de leerlingen precies op het moment dat ze het nodig hebben toegang tot extra informatie.

Meer weten?

Lees de volledige studie ‘Virtual Reality en Augmented Reality in het primair onderwijs’ uitgevoerd door Robin de Lange (Universiteit Leiden, Virtual Reality Learning Lab) en Maarten Lodewijk (Virtual Reality Learning Lab).

 

Virtual Reality in de bibliotheek

Door het hele land worden er allerlei activiteiten rond Virtual Reality in de bibliotheek georganiseerd. Lezingen, Oculus Rift demonstraties, zelf Google Cardboard VR brillen maken, enzovoort. Erg goed om te zien, aangezien de bibliotheek me een uitstekende plek lijkt om mensen wegwijs te maken in dit nieuwe medium. Daarbij kan Virtual en Augmented Reality ook erg relevant worden voor bibliotheken. Zo kan  AR bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de bibliotheek te verrijken en kan VR worden ingezet als alternatieve manier om digitale verzamelingen te verkennen.

In deze post beschrijf ik een aantal oudere en recente projecten die we hebben gedaan voor bibliotheken.

De Gele Ballon in Virtual Reality

Voor de bibliotheek Gelderland-Zuid heb ik samen met Donna Schipper een Virtual Reality ‘zoekboek’ gemaakt geïnspireerd door het bekende prentenboek De Gele Ballon van Charlotte Dematons. Het zoeken van verschillende objecten in een virtuele ruimte werkt erg goed in VR was onze ervaring. Erg leuk, klein project om te doen! Momenteel is de Gear VR app alleen beschikbaar via de bibliotheek Gelderland-Zuid.

ARBieb

Al wat langer geleden, in 2013, maakten Berber de Vries en ik de Augmented Reality app ARBieb. Hierbij gebruik je je telefoon om kinderboeken te scannen en leesverslagen te bekijken. De app stimuleert kinderen om boeken te lezen en korte verslagen te schrijven. Tegelijkertijd maakt het kinderen bekend met de mogelijkheden van Augmented Reality. De app is gemaakt voor een wedstrijd en wordt momenteel niet ondersteund.

Workshops Virtual Reality – Mediawijsheid

In het kader van de week van de mediawijsheid in november gaf ik een aantal Virtual Reality workshops in verschillende bibliotheken in Den Haag. Hier vertelde ik over de state-of-the-art van Virtual Reality technieken, mijn PhD-onderzoek, leuke toepassingen en konden bezoekers zelf allerlei VR demo’s ervaren. Erg leuk om in gesprek te gaan met verschillende bezoekers over dit nieuwe medium!

Koninklijke Bibliotheek

In het najaar van 2016 organiseerde ik een serie workshops voor werknemers van de KB. Met een groep van 15 medewerkers gingen we tijdens drie sessies op zoek naar de mogelijkheden die Virtual en Augmented Reality bieden voor de bibliotheek. We ontwikkelden onder andere een concept voor een sociale leesapplicatie en maakten een plan voor het aanbieden van Virtual Reality content in de bibliotheek.

Opleiding Go Mediacoach

Op 16 januari 2017 gaf ik een lezing over de Virtuele Bibliotheek als onderdeel van de Go Mediacoach opleiding. Deze nieuwe beroepsgroep krijgt steeds meer te maken met dit nieuwe medium. Veel van de deelnemers zag mogelijkheden voor de bibliotheek om hun bezoekers wegwijs te maken in Virtual en Augmented Reality en vond dit ook in lijn liggen met de taken van de bibliotheek rond mediawijsheid. Hieronder vind je de slides van mijn lezing.

Virtual Reality in de bibliotheek

logo-wit-op-zwart Willen jullie aan de slag met Virtual Reality in jullie bibliotheek? Misschien een workshop organiseren, of een eigen VR Leerlab opzetten voor bezoekers en scholen? Kijk dan eens op de website van het VR Learning Lab voor de diensten die we aanbieden.

Diensten

Vanuit het Virtual Reality Learning Lab doe ik allerlei verschillende opdrachten met een focus op Virtual Reality onderwijs. Je kunt me bijvoorbeeld inzetten voor de volgende diensten:

Virtual Reality onderwijs

Ik geef lezingen en colleges rond Augmented Reality en Virtual Reality, onderwijs, innovatie, programmeren en filosofie. Ik heb in het verleden presentaties gegeven en colleges verzorgd voor het MBO en HBO, Universiteiten, bibliotheken en het bedrijfsleven. In april 2017 starten we met de Masterclass Virtual Reality in het Onderwijs. Schrijf je nu in!

logo-wit-op-zwart

Virtual Reality workshop

Benieuwd naar de invloed van Virtual Reality op uw werkveld? In deze workshop verkennen we de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie!
VR workshop banner

Duur: 2,5 uur
Aantal personen: maximaal 15

  • Presentatie over de geschiedenis, de state-of-the-art en de nabije toekomst van Virtual Reality. Ik licht mijn PhD onderzoek toe en bespreek verschillende toepassingsgebieden.
  • Virtual Reality demonstratie. Ik selecteer verschillende relevante demo’s en werk met meerdere headsets zodat iedereen een goede ervaring heeft.
  • Creatieve sessie waarin we op zoek naar de mogelijkheden van Virtual Reality voor úw organisatie. We houden verschillende brainstorms en bedenken en bespreken nieuwe toepassingen.
  • Inclusief huur VR headsets en reisvergoeding tot 50km vanaf Leiden. Exclusief eventuele zaalhuur.

De workshop kan worden uitgebreid in lengte en deelnemersaantal. Ook kan het programma verder op maat worden gemaakt. Neem contact op via mail@robindelange.com of 06-11952499 voor de mogelijkheden.

Advies & ontwikkeling

Ik adviseer bedrijven en andere organisaties over de mogelijkheden van Virtual Reality in hun werkveld. Kan er nieuwe business worden gegenereerd door klanten te overtuigen met een Virtual Reality toepassing? Of misschien kan VR een bijdrage leveren aan de training van uw personeel? Ik deel graag de kennis uit mijn onderzoek en denk met u mee. Door dit te combineren met een demonstratie van state-of-the-art VR applicaties hoop ik tot nieuwe vragen en inzichten te komen.

Voor de ontwikkeling van een Virtual Reality applicatie werk ik samen met verschillende freelancers en bedrijven om tot het beste resultaat te komen.

Oculus Rift demonstraties

Wilt u de gasten van uw evenement een leuke ervaring bieden? Het VR Learning Lab verzorgt Virtual Reality demonstraties met de Oculus Rift, Gear VR en allerlei andere gadgets. Een interessante toevoeging voor de bezoekers van uw congres, beurs, bedrijfsuitje of symposium. Het is ook mogelijk om Virtual Reality headsets zoals de Gear VR te huren.

Heeft u interesse in bovenstaande diensten? Of heeft u een andere uitdaging? Neem dan contact op!

Hieronder vindt u een aantal van mijn vorige klanten:

Graduation project

On the 28th of August 2013 I presented my graduation project, which was graded an 8.5.

Developing an Augmented Reality application to promote an extended concept of cognition in education

[ABSTRACT]
The ever decreasing size and price of computer parts seems to be leading to computing power becoming ubiquitous. Similar to technology such as pen and paper, computing power becomes intertwined with our problem solving processes in such ways that it becomes invisible. This development has, and will have, enormous influence on our cognitive profiles. The field of education however, has barely changed to cope with this change in cognitive profiles.  While developments in information technologies are changing how we learn in many ways, we believe it is essential to rethink what we should learn in this perspective of increasing availability and accessibility of computing power.

This research reviews an extended concept of cognition, in which technological elements can actually be part of the cognitive process. We suggest this view as a framework to discuss the goals of education and the technological aids that can be used to reach these goals. To raise this discussion, a mobile application is developed which shows the potential of Augmented Reality techniques to display context-sensitive information, which can be incorporated in the problem solving process.

 
The output of my research project consisted of three parts:

1. An article published in the third issue of AR[t] magazine of the ARLab titled: ‘Augmented Education: How AR technologies extend our minds’.

2. An Augmented Reality app ARMath, created using Unity 3D and the Vuforia AR library. The prototype recognizes mathematical statements and displays extra information on the problem in the vicinity, such as a graph when an equation is recognized. Because of the limitations of live text recognition, this prototype uses image recognition and therefore only works for certain mathematical statements.

3. A PhD proposal to extend this research.

Below you can find my article in the AR[t] magazine.

Download the article here